جام زهر؛ مقام آمریکایی پته خامنه ای را روی آب ریخت


رادیو بین المللی فرانسه امروز در گزارشی گفت: یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفته است که ایران عقب نشینی های مهمی برای دستیابی به توافق بر سر برجام انجام داده است و اگر امروز احتمال دستیابی به یک توافق بیش از گذشته است دلیلش همین عقب نشینی های ایران است و نه باصطلاح عقب نشینی های آمریکا، چنانکه تهران مایل است وانمود کند.

مقام دولت آمریکا سپس افزوده است حکومت ایران هم از خواستۀ خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی صرف نظر کرده است هم از توقف تحقیقات آژانس دربارۀ آثار مواد اتمی کشف شده در تأسیسات مخفی جمهوری اسلامی.

همین مقام افزوده است که ایران با عقب نشینی های خود خواسته است شرایط پذیرش برجام را برای جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، قابل پذیرش کند.

مقام آمریکایی سپس تصریح کرده است که ایران بارها پیشنهادهای مختلفی برای خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی ارائه داد و هر بار با مخالفت آمریکا روبرو شد.

به گفتۀ مقام آمریکایی، نمایندگان حکومت ایران یک ماه پیش با تعدیل مطالبۀ کلیدی خود دربارۀ سپاه پاسداران گفتند : “می توانید سپاه را همچنان در فهرست گروه های تروریستی نگه دارید، اما، دست‌کم آن را از تعدادی از شرکت های وابسته به سپاه جدا کنید”. مقام آمریکایی سپس تصریح کرده است که پاسخ واشنگتن به این مطالبه نیز منفی بود.

مقامات آمریکا همچنین به طرف ایرانی گفته اند که واشنگتن هرگز مطالبۀ تهران را مبنی بر توقف تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی دربارۀ تأسیسات مخفی ایران نخواهد پذیرفت.

یک مقام دیگر آمریکایی به رویترز گفته است که در صورت دستیابی به توافق بازرسی های گسترده و عمیق از تأسیسات اتمی ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ازسر گرفته خواهد شد و محدودیت های شدیدی به برنامۀ اتمی ایران تحمیل خواهد شد. مطابق چنین توافقی، ایران دیگر مجاز نخواهد بود اورانیوم را با غلظت ٢٠ و ۶٠ درصد غنی کند و ناچار خواهد بود استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید را متوقف سازد.

یک مقام دیگر دولت آمریکا به رویترز گفته است که در ازای لغو برخی تحریم ها، حکومت ایران باید کل برنامۀ اتمی خود را برچیند.

EnglishGermanPersian