توضیح امام جمعه در باره رابطه ولی فقیه با امام زمان

ولی فقیه از طرف امام زمان ولایت جامعه را بر عهده دارد

امام جمعه قم در دیدار با مسئول بسیج ادارات و کارمندان استان قم با بیان اینکه نوع رفتار ائمه در هر زمانی با توجه به شرایط آن زمان متفاوت بوده است، گفت: در زمان ما نیز شرایط جدیدی حاکم است.

آیت الله محمد سعیدی افزود: این ولی فقیه است که از طرف امام زمان ولایت جامعه را بر عهده دارد و تشخیص می دهد در این زمان باید چه نوع رفتاری را داشته باشیم و وظیفه ما تبعیت از ولی فقیه است.

EnglishGermanPersian