تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل دفتر قوه قضاییه + فیلم

خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در چهارمین روز تجمع در مقابل دفتر قوه قضاییه در تهران، شعار «اعدام نکنید» سردادند


به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام برای چهارمین بار در مقابل دفتر قوه قضاییه برگزار شد. تعداد این خانواده ها بیش از ۳۰۰ تن برآورد می شود که با شعار اعدام نکنید خواهان لغو اعدام فرزندانشان شدند.

این جمعیت با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای «اعدام نکنید» و «نه به اعدام»، خواهان توقف اعدام ها شدند. خانواده ها که فرزندانشان را نیز به همراه آورده اند، همراه با مادران پیر خواهان توقف اعدام ها و ممانعت از اجرای حکم فرزندانشان هستند.

فرزند یک زندانی اعدام شده در این تجمع با ایراد سخنانی از مردم برای قطع اعدام ها کمک خواست و گفت: «ما نمی خواهیم کس دیگری از جوانان این مردم اعدام شود».

این چهارمین روز از تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام است. عوامل قوه قضاییه، با وجود سه روز تجمع و ساعتها انتظار خانواده های زندانیان هیچ پاسخی به آنها نداده اند.

روز اول این تجمع در کرج مقابل دادگستری و روز دوم و سوم این تجمع در تهران مقابل قوه قضاییه برگزار شده است.

طی این روزها تنها یک بار خانواده ها توانستند تنها ۵ دقیقه وارد ساختمان قوه قضاییه شوند اما هیچ پاسخی دریافت نکردند.

قسمتهایی سخنان یکی از شرکت کنندگان در سومین روز تجمع خانواده های محکومان به اعدام در تهران:
هر چه کشته شد بس است. تا کی عزادار عزیزانمان باشیم. تا کی از ما بکشند و هیچ نگوییم. حقمان است فقیر بودیم؟ آیا کسی می تواند فقر را درک کند؟ هیچکس نمی خواهد بفهمد نداری یعنی چه مگر در این سرزمین زندگی نکرده اید؟ ما عزادار رشیدترین فرزندان آب و خاکمان هستیم. عزاداریم لباسمان سیاه است نمی خواهیم بعد از این کس دیگری را از ما بکشند.»

او در قسمتهای دیگری از صحبتش گفت:

«من نمی خواهم کس دیگری این داغ را تحمل کند. حاضرم بخاطر این جوانانی که کشته شدند کشته شوم. هیچ ترسی از مردن ندارم. ولی مردانه و شرف داشته باشیم. می خواهند ما را بکشند؟ آیا از عزیزانمان عزیزتر هستیم. هیچکس از عزیزانی که از دست داده ایم عزیزتر نیست. این لباس سیاه بعد از ۱۲ سال تن من است و هیچ وقت فراموش نمی کنم. شما هم فراموش نمی کنید. اگر عزیزتان زیر تیغ اعدام است هیچوقت فراموش نمی کنید.

این مردن با همه مردن ها فرق دارد. پدر من ورزشکار بود. »

ماموران انتظامی در تجمعات قصد بر هم زدن تجمع خانواده ها را داشتند. آنها به خانمی حمله کردند که گوشی اش را بگیرند اما خانواده ها اجازه این کار را ندادند. آنها همچنین قصد دستگیری پسر جوان یکی از خانواده ها را داشتند که با اعتراض حاضران اجازه این کار نیز به ماموران داده نشد.

کانون حقوق بشر ایران ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

EnglishGermanPersian