تاکید بر موارد متعدد نقض حقوق شهروندان در ایران در گزارش جدید جاوید رحمان

جاوید رحمان در جدیدترین گزارش خود که قرار است در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد، از نقض متعدد حقوق شهروندان ایران انتقاد کرده است.
EnglishGermanPersian