برنامه پانصد و بیست و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه پانصد و بیست و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه۳ سپتامبر ۲۰۲۲ گزارش هفتگی نقض حقوق ورزش و ورزشکاران:مصطفی گودرزی مجد گلبانگ(شعری از سیف فرغانی):شراره مهبدی ۸ سپتامبر روز جهانی سواد اموزی: مرجان شعبان نژاد گزارش هفتگی نقض حقوق جوان و دانشجو:رضا حاتمی چرایی صدور اطلاعیه ( حجاب و عفاف …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian