برنامه پانصد و بیست و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه پانصد و بیست و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 10 سپتامبر 2022

گزارش هفتگی نقض حقوق کار و کارگر:مجید بازداران

گلبانگ(نامه ی فریدون فرخزاد به یک فاحشه):کوثر ولیزاده

گزارش هفتگی نقض حقوق زنان:حامد غریب زاده

چرایی صدور اطلاعیه (زن و حق انتخاب پوشش): شهلا شاهسونی

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو:عباس منفرد

گلبانگ(شعری از بیداد):مرضیه مهدیه

صدای کارگران(افزایش دستمزد کارگران-همچنان زیر خط فقر):سیاوش نوروزی

گزارش نقض حقوق محیط زیست:نادیا مشرف

گلچین سخنرانی ( دخالت سپاه و دولت در نظام سلامتی):شهلا شاهسونی

برنامه پانصد و بیست و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه 11 سپتامبر 2022

گزارش هفتگی نقض حقوق هنر ‌هنرمندان:امیررضا ولی زاده

گلبانگ(شعری از شاعر فروغ فرخزاد):کوثر ولیزاده

حقمان را به فراموشی نسپاریم (کودتای ۱۲۹۹ رضا خان و سید ضیاالدین طباطبایی):سمانه بیرجندی

گزارش هفتگی نقض حقوق پیروان ادیان:مهرنوش ایمانی چگینی

هر هفته با هنرمندان(ارحام صدر):مرضیه مهدیه

گزارش نقض حقوق زنان:فریده فراعی

ندای دانشجویان(پریسا رفیعی):سیاوش نوروزی

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی:حسن حمزه زاده

برنامه پانصد و بیست و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران دوشنبه 12 سپتامبر 2022

گزارش هفتگی نقض حقوق زنان:حامد غریب
زاده

گلبانگ(شعری از سهراب سپهری):مونا احمدی پور

صرفاجهت اگاهی(سازمان ملل متحد):شهلا شاهسونی
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو:رضا حاتمی

نوای نای(نامه ی نرگس محمدی):شراره مهبدی

گزارش نقض حقوق محیط زیست:فرشته خیام

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان: لیلا رمضان

گزارش نقض حقوق زندانیان سیاسی مدنی:سمانه بیرجندی

گزارش نقض حقوق کار و‌کارگر:سیاوش نوروزی

حقمان را به فراموشی نسپاریم(کودتای ۱۲۲۹ ):سمانه بیرجندی

برنامه پانصد و بیست و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران سه شنبه 13 سپتامبر 2022

گزارش هفتگی نقض حقوق محیط زیست:صمد جعفری

گلبانگ(شعری از شاعر سیف فرغانی):شراره مهبودی

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو:رضا حاتمی

بعد از مشروطه بخش دوم (اعدام شیخ فضل الله نوری):سمانه بیرجندی

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی:زهرا رهایی

نوای نای(نامه های زندانیان):سمانه بیرجندی

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان:لیلا رمضان

برنامه پانصد و بیست و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران چهارشنبه  14 سپتامبر 2022

گزارش هفتگی نقض حقوق هنر ‌‌هنرمندان:امیررضا ولی زاده

گلبانگ (مهدی جوینی ):وحید یگانه

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو:سیاوش نوروزی

گزارش هفتگی نقض حقوق ورزش و ورزشکاران: امیررضا ولی زاده

نوای نای(بیانیه ی جمعی از مادران و دادخواهان زندانیان در سالروز کشتار ۶۷):زهرا رهایی

صرفا جهت اگاهی(اعلامیه جهانی حقوق‌بشر):شراره مهبودی

گزارش هفتگی نقض حقوق پیروان ادیان:مهرنوش ایمانی چگینی

صدای ورزش و ورزشکاران(چرا هراست فدراسیون فوتبال نمیخواست مهدی تاج رد صلاحیت شود؟): زهرا رهایی

گزارش نقض حقوق زنان:حامد غریب زاده

برنامه پانصد و بیست و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران پنجشنبه  15 سپتامبر 2022

بررسی و تحلیل هدف ۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:ایراندخت کیا

بررسی کنوانسیون رضایت با ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرضیه مهدیه

برنامه پانصد و بیست و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران جمعه  16 سپتامبر 2022

بررسی ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:رضا حاتمی

زبان قدرت و زبان آزادی و ویژگیهایشان: با حضور آقای جهانگیر گلزار و خانم سپیده پورآقایی

EnglishGermanPersian