برنامه پانصد و بیست و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه پانصد و بیست و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه ۲۰ آگوست ۲۰۲۲ گزارش هفتگی نقض حقوق کودک و نوجوان: سعید نوری زاده گلبانگ(شعری از بیداد):مرضیه مهدیه شرح ماده۵ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مونا احمدی پور گزارش هفتگی نقض حقوق …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian