بازداشت چند فعال رسانه‌ای توسط اطلاعات سپاه پاسداران 

اطلاعات سپاه پاسداران بدون ارائه جزئیاتی درباره این اسناد طبقه‌بندی‌شده یا فاش کردن نام بازداشت‌شدگان، آنها را «جعبه سیاه تلگرام» نامیده است.
EnglishGermanPersian