انوشه آشوری زندانی پیشین دوتابعیتی در ایران در ماراتن لندن می‌دود

انوشه آشوری، مهندس بازنشسته ایرانی – بریتانیایی ۶۸ ساله که به‌ اتهام جاسوسی به دست‌کم ۱۰ سال حبس محکوم شد و در اوین زندانی بود، می‌دانست که اگر می‌خواهد از جنون بگریزد، باید هدفی پیدا کند.
EnglishGermanPersian