امام جمعه: به صورت مخالفان رهبر انقلاب چنگ بیاندازید

نماینده، ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه دید ما به مساجد باید دید قرارگاهی باشد و با توجه به موقعیت اجتماعی که امامان مساجد می‌توانند به خوبی فرهنگ سازی کنند، گفت: مسجد باید در مسیر تمدن سازی اسلامی نقش اساسی داشته باشد و مسجد پایگاه تربیت جوان مومن انقلابی پای کار باشد.

آخوند حسین همدانی افزود: مرز‌های دوستی و دشمنی با انقلاب و اسلام باید مشخص باشد. عده‌ای که خود را عضو خانواده انقلاب می‌دانند چرا چنگ به صورت افرادی که با انقلاب همراه نیستند و خزعبلات می‌گویند نمی‌اندازند، نشان دهید زنده اید وگرنه مرده و به کنار گذاشته شده اید.

EnglishGermanPersian