ادامه نقض حقوق‌بشر در ایران؛ قطع انگشتان دست یک متهم به سرقت

مدافعان حقوق بشر از قطع انگشتان دست یک فرد متهم به سرقت در ایران خبر داده‌اند. خبر این رخداد با تاخیر رسانه‌ای شده است.
EnglishGermanPersian