احضار و بازجویی از ریبوار عبدالهی در اداره اطلاعات سنندج

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۱، ریبوار عبدالهی، فعال کارگری اهل سنندج پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازجوئی شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، ریبوار عبدالهی، فعال کارگری، ساکن سنندج، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات این شهر مورد بازجویی قرار گرفت.‌

براساس این گزارش، احضار ریبوار عبدالهی، بصورت تلفنی صورت گرفته است.‌

لازم به ذکر است، ریبوار عبدالهی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی و از بابت اتهام (عضویت در احزاب کرد مخالف نظام) تبرئه شد.

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و سپس انتقال به زندان مرکزی سنندج، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

ریبوار عبدالهی، پیش از این هم در سال ۱۳۹۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و با آغاز دادرسی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، از بابت اتهامات مرتبط با عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

سرکوب آزادی بیان و طرح اتهامات امنیتی بی پایه و اساس براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

حقوق بشر در ایران, ۱۰ شهریور, ۱۴۰۱

EnglishGermanPersian