اجرای حکم زندان سه فعال حقوق زنان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و فعالیت مسالمت‌آمیز

گزارش‌ها از ایران حاکی است که اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، سه فعال حقوق زنان، روز یکشنبه ۳۰ مردادماه برای اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شدند.
EnglishGermanPersian