اجرای احکام دادسرای سنندج؛ مرضیه مرادویسی، فعال مدنی، احضار و جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

مرضیه مرادویسی، فعال مدنی اهل سنندج برای تحمل حبس خود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل شد.‌ او پیش تر توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مرضیه مرادویسی، فعال مدنی و از اعضای کمپین(ژیانه وه ی کردستان)، پس از احضار شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری دو ساله خود به بند کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد.‌

بر اساس این گزارش، فردین رحیمی، دیگر هم پرونده با مرضیه مرادویسی هم‌امروز بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان سنندج منتقل شد.‌

لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، مرضیه مرادویسی، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مرضیه مرادویسی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌

EnglishGermanPersian