ابراز نگرانی پزشکان ملکه انگلیس از وضعیت سلامتی او

خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از لندن گزارش داد که پزشکان ملکه 96 ساله انگلیس نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کردند.

به گفته پزشکان، ملکه انگلیس هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

در حال حاضر پرنس چارلز، ولیعهد انگلیس در کنار ملکه حضور دارد. به سایر وابستگان نزدیک ملکه هم فورا اطلاع داده شده است.

از گزارشها چنین برمیاید که حال ملکه انگلیس وخیم است.

EnglishGermanPersian