آقازاده ها را برای مبارزه با استکبار به آمریکا می‌ فرستند!


فرزندان مسئولان دولتی در روزهای اخیر باز هم واکنش برانگیز شد تا حدی که رئیس جمهور هم به مسئولان اخطار داد که اگر فرزندشان مهاجرت کردند خودشان هم باید ایران را ترک کنند.

به نوشته روزنامه آرمان، جواد میری جامعه شناس سیاسی درباره موج مهاجرت فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی صحبت‌های جالبی را مطرح کرده است.

در ادامه مهم‌ترین بخش صحبت‌های این جامعه شناس را می‌خوانید:

*نگاه مدیران و مسئولان ایران به غرب تغییر کرده است و آنها حالا به مهاجرت فرزندانشان به چشم یک فرصت نگاه می‌کنند و باتوجه به فضای زندگی آنها که عمدتا در بین اقشار مرفه جامعه است مهاجرت و آنچه تحصیل فرزندان در خارج از کشور نام گرفته است را امری طبیعی و عادی عنوان می‌کنند.

*در گفت‌وگوهایی که با برخی از مسئولانی که فرزندانشان را به خارج از کشور فرستاده‌اند شنیدم که آنها مهاجرت فرزندانشان را به‌نوعی مبارزه با استکبار می‌نامند.

*موضوع دوتابعیتی‌ها برای مسئولان آنقدر مهم بود که مجلس در این مورد قانونی به تصویب رساند ولی واقعیت این است که موضوع اصلی مدیران بالایی ایران نیستند. اگر نگاهی به آمار مهاجرت فرزندان مدیران میانی و پایینی دسترسی داشته باشیم تعجب‌آور خواهد بود.

*نگاه مبارزه با استکبار که در سال‌های اول انقلاب جزو شاخص‌ها محسوب می‌شد حالا به نظر دیگر نقشی در سیاست برخی مسئولان ندارد چون اشتیاق زندگی در جوامع غربی در بین آنها رو به افزایش است.

*حس مهاجرت در همه طبقات جامعه وجود دارد ولی چون مدیران دولتی از توان اقتصادی برخوردار هستند می‌توانند با سرمایه‌گذاری و خرید ملک در کشورهایی مانند امریکا، کانادا و انگلستان اقامت خود و فرزندانشان را به دست بیاورند.

*نباید از حاکمیت انتظار داشته باشیم که از خروج شهروندان به قصد مهاجرت جلوگیری کند ولی می‌توانیم از آنها بخواهیم با تغییرات ساختاری جامعه، تعادلی بین طبقات جامعه به وجود بیاورند تا شاهد ناعدالتی طبقاتی نباشیم.

*مسئولان کنونی کشور که از نظر اقتصادی با دیگر طبقات جامعه متفاوت هستند سعی می‌کنند با فراهم کردن شرایط تحصیل فرزندانشان در کشورهای غربی شبکه حاکمیت خود را به‌نوعی تثبیت کنند.

*عده‌ای تلاش می‌کنند با رسانه‌ای کردن این موضوعات جلوی آنها را بگیرند ولی موفق نخواهند بود زیرا این آسیب سال‌ها است در جامعه ایران ریشه کرده است و نیاز به کار و مطالعات ساختاری دارد.

EnglishGermanPersian