یاشار تبریزی بازداشت مادران دادخواه را «گستاخی» خواند؛ هیراد پیربداقی بازداشت شد

یاشار تبریزی، فعال مدنی در پیامی صوتی بازداشت شماری از مادران آبان ۹۸ و دادخواهان را سرکوب کرد و از ایرانیان خواست بدون منتظر ماندن برای «منجی»، سرنوشت خود را به دست گیرند.
EnglishGermanPersian