ک زن سالخورده اهل شهرستان دهگلان در استان کُردستان که اواخر اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام همکاری با احزاب کُردستانی به حبس محکوم شد.ایه زینب اسماعیلی ۵۸ ساله و از اعضای مادران صلح توسط دادگاه بدوی به صورت غیابی محاکمه و به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) به تحمل ۵ سال و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده است. صدور این حکم در حالی است که احضاریه دادگاه از طریق تلفن همراه به آنها ابلاغ شده بود لیکن بدلیل ضبط غیر قانونی موبایل وی از این ابلاغ مطلع نبوده و دادگاه مبادرت بصدور حکم غیابی نموده است. به گفته یک منبع مطلع، خانواده دایه زینب پس از مطلع شدن از حکم صادره با معرفی وکیل درخواست واخواهی داده را ثبت و روز شنبه ۱ آذر ۹۹ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۰) نشست دادگاه آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده است. زینب اسماعیلی روز پنج‌شنبە ٨ اسفند ٩٨ (٢٧ فوریە ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان بازداشت و پس از یک ماه با وثیقه و موقتاً از زندان‌ آزاد شده بود. دایە زینب مادر ”محمدامین امیری“ است کە سال ٢٠١۴ در صفوف یگان‌های مدافع خلق در شهر کوبانی و طی درگیری با نیروهای داعش جانش را از دست دادە است. مادران صلح (آشتی) گروهی از مادران جانباختگان و اعدام شدگان نزدیک بە حزب کارگران کُردستان هستند کە هدف خود را کمک بە برقراری صلح اعلام کردەاند.ایه زینب اسماعیلی ۵۸ ساله و از اعضای مادران صلح توسط دادگاه بدوی به صورت غیابی محاکمه و به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) به تحمل ۵ سال و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده است. صدور این حکم در حالی است که احضاریه دادگاه از طریق تلفن همراه به آنها ابلاغ شده بود لیکن بدلیل ضبط غیر قانونی موبایل وی از این ابلاغ مطلع نبوده و دادگاه مبادرت بصدور حکم غیابی نموده است. به گفته یک منبع مطلع، خانواده دایه زینب پس از مطلع شدن از حکم صادره با معرفی وکیل درخواست واخواهی داده را ثبت و روز شنبه ۱ آذر ۹۹ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۰) نشست دادگاه آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده است. زینب اسماعیلی روز پنج‌شنبە ٨ اسفند ٩٨ (٢٧ فوریە ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان بازداشت و پس از یک ماه با وثیقه و موقتاً از زندان‌ آزاد شده بود. دایە زینب مادر ”محمدامین امیری“ است کە سال ٢٠١۴ در صفوف یگان‌های مدافع خلق در شهر کوبانی و طی درگیری با نیروهای داعش جانش را از دست دادە است. مادران صلح (آشتی) گروهی از مادران جانباختگان و اعدام شدگان نزدیک بە حزب کارگران کُردستان هستند کە هدف خود را کمک بە برقراری صلح اعلام کردەاند.

دایه زینب اسماعیلی به ۶ سال حبس محکوم شد

 دایه زینب اسماعیلی ۵۸ ساله و از اعضای مادران صلح توسط دادگاه بدوی به صورت غیابی محاکمه و به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) به تحمل ۵ سال و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده است.

صدور این حکم در حالی است که احضاریه دادگاه از طریق تلفن همراه به آنها ابلاغ شده بود لیکن بدلیل ضبط غیر قانونی موبایل وی از این ابلاغ مطلع نبوده و دادگاه مبادرت بصدور حکم غیابی نموده است.

به گفته یک منبع مطلع، خانواده دایه زینب پس از مطلع شدن از حکم صادره با معرفی وکیل درخواست واخواهی داده را ثبت و روز شنبه ۱ آذر ۹۹ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۰) نشست دادگاه آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده است.

زینب اسماعیلی روز پنج‌شنبە ٨ اسفند ٩٨ (٢٧ فوریە ٢٠٢٠) توسط  نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان بازداشت و پس از یک ماه با وثیقه و موقتاً از زندان‌ آزاد شده بود.

دایە زینب مادر ”محمدامین امیری“ است کە سال ٢٠١۴ در صفوف یگان‌های مدافع خلق در شهر کوبانی و طی درگیری با نیروهای داعش جانش را از دست دادە است.

مادران صلح (آشتی) گروهی از مادران جانباختگان و اعدام شدگان نزدیک بە حزب کارگران کُردستان هستند کە هدف خود را کمک بە برقراری صلح اعلام کردەاند.

ب

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian