کلیپ مشاوره رایگان، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

یکی از خدماتی که در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ارایه می شود، مشاوره رایگان است که می توانید در زمینه های مختلف از تجارب افراد مجرب بهرمند گردید و در این کلیپ با انواع خدمات مشاوره ای و نحوه گرفتن وقت بصورت آنلاین، آشنا می شوید.
EnglishGermanPersian