کشف ۱۷ و نیم تن خاکستر قربانیان آلمان نازی در لهستان

۱۷ و نیم تن خاکستر انسان در منطقه‌ای در لهستان کشف شده است. این خاکسترها متعلق به قربانیان حکومت نازی در آلمان هستند که در سال ۱۹۳۹ و کوتاه زمانی پس از حمله آلمان به لهستان کشته شدند.در نزدیکی یک اردوگاه مرگ نازی‌ها در لهستان نزدیک به ۱۷ و نیم تن خاکستر انسان پیدا شده که متعلق به زندانیان این اردوگاه است.

توماس یانکوفسکی، از موسسه یادمان ملی لهستان به خبرگزاری فرانسه گفته این افراد احتمالا در سال ۱۹۳۹ و کوتاه مدتی پس از اشغال لهستان توسط آلمان نازی کشته شده‌اند و احتمالا از شخصیت‌های برجسته لهستان بوده‌اند.

حکومت ناسیونال سوسیالیست آلمان در اول سپتامبر سال ۱۹۳۹ به لهستان حمله و این کشور را اشغال کرد. کوتاه زمانی پس از آن جوخه‌های مرگ شروع به قتل‌عام سیاستمداران، رهبران مذهبی و سایر مخالفان حکومت نازی‌ها کردند. تا پایان آن سال یعنی ظرف چهار ماه ۶۰ هزار لهستانی توسط جوخه‌های اعدام آلمان تیرباران شدند.

خاکستر قربانیان در منطقه‌ای جنگلی در ایلووو-اوسادا واقع در ۱۵۰ کیلومتری شمال ورشو و در نزدیکی اردوگاه مرگ سولداو واقع در منطقه‌ای که پیشتر پروس شرقی نام داشت، پیدا شده است.

بیشتر بخوانید: وزیر خارجه آلمان در سالروز قیام ورشو از لهستانی‌ها پوزش خواست

اردوگاه سولداو در طول اشغال لهستان توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم ساخته شد. این مکان ابتدا محل اسکان موقت بود اما بعد به عنوان اردوگاه نابودسازی (اردوگاه مرگ) مخالفان رژیم نازی آلمان، یهودیان و الیت لهستان از آن استفاده شد.

در سال ۱۹۴۴ و در آستانه شکست آلمان در جنگ، مقامات این اردوگاه، زندانیان یهودی را مجبور کردند که جنازه کشته‌شدگان را از زیر خاک بیرون آورده و بسوزانند تا هیچ اثری از جنایات نازی‌ها باقی نماند.

تا کنون هنوز به طور دقیق مشخص نشده چه تعداد زندانی در اردوگاه سولداو کشته شدند اما تخمین زده می‌شود که تا ۳۰ هزار نفر در این اردوگاه جانشان را از دست داده‌اند.

بیشتر بخوانید: لهستان خواستار دریافت غرامت جنگی بیشتری از آلمان است

یانکوفسکی از موسسه یادمان ملی لهستان می‌گوید کشف این خاکسترها این امکان را داد که بتوان تخمین زد حداقل ۸ هزار انسان در این منطقه کشته شده‌اند. این رقم از وزن خاکسترهای کشف شده به دست آمده است؛ هر دو کیلوگرم خاکستر تقریبا معادل یک جسد انسانی است.

این خاکسترها در دست بررسی و آزمایش ژنتیکی هستند. آندرژی اوسوفسکی از دانشگاه علوم پزشکی شهر شچچین در لهستان گفته در آزمایشگاه می‌توان “دی‌ان‌ای” این خاکسترها را به منظور به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره هویت قربانیان آنالیز کرد. آزمایش‌های مشابهی تا کنون بر روی قربانیان دو اردوگاه سوبیبور و تربلینکا انجام شده است.

EnglishGermanPersian