کانون مدافعان حقوق بشر خواهان «پاسخگو کردن رژیم» ایران شد

یک نهاد حقوق بشری در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به سرکوب بهائیان، گسترش فقر و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های مردم، و اجرای مجازات‌های «قرون وسطایی» مثل قطع دست در کشور از  «بحران‌های موجود» در کشور ابراز نگرانی کرد.
EnglishGermanPersian