کاربران می‌گویند دسترسی به اینستاگرام در ایران «به سختی» ممکن است

برخی کاربران نیز گفته‌اند که «بیش از یک ماه» است اتصال به اینستاگرام با اینترنت مخابرات برایشان ممکن نیست.
EnglishGermanPersian