: پس از شروع موج دوم ویروس کرونا در بند زنان زندان ارومیە پزشک بهداری این بند نیز بە ویروس کرونا متلا شدە است.

پزشک بهداری بند زنان ارومیە بە کرونا مبتلا شد

 پزشک بهداری بند زنان زندان مرکزی ارومیە با هویت ”“لیلا صادق‌فر“ بە ویروس کرونا مبتلا شدە است.

طی روزهای گذشتە دست کم ٧ زندانی محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند کە سە نفر از آنها بە دلیل وخامت وضعیت جسمانی بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، بند زنان از وضعیت نامطلوبی برخوردار است و هیچ گونە خدمات پزشکی بە آنها ارائە نمی شود.

نزدیک بە ٢٠٠ زندانی محبوس در بن زنان سەشنبە هفتە گذشتە نیز بە همین دلیل دست بە اعتصاب غذا زدە بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian