ورود گردشگران ایرانی به ترکیه چهار برابر شد

ترکیه طی پنج ماه گذشته میزبان ۱۱.۳ میلیون گردشگر خارجی بوده که نسبت به دور مشابه پارسال بیش از سه برابر شده است.
EnglishGermanPersian