واکنش کاربران به «سکته» مهسا امینی در بازداشتگاه: یادآور مرگ زهرا کاظمی است

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بروز «عارضه قلبی» مهسا امینی تحت بازداشت را تأیید کرد و گفت که او برای «توجیه و آموزش» به یکی از بخش‌های پلیس «هدایت» شده بود.
EnglishGermanPersian