هەنگاو: حکم اعدام یک زندانی سیاسی اهل شهرستان بانە از سوی دیوان عالی کشور نقض و بە دادگاه صادر کنندە آن ارجاع دادە شد

نقض حکم اعدام یک زندانی سیاسی کُرد از سوی دیوان عالی کشور

حکم اعدام یک زندانی سیاسی اهل بانە بە نام ” سامان کریمی“ بە دلیل نقص تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور نقض و بە منظور رسیدگی دوبارە بە شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شدە است.

سامان کریمی  ٢۵ سالە و فرزند محمدصالح  شهروند اهل بانە، روز سەشنبە ٢٢ آبان ٩٧ (١٣ نوامبر ٢٠١٨) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بە بازداشتگاه قرارگاه شهرامفر سنندج منتقل و پس از سە ماه نگهداری در سلول های انفرادی این بازداشتگاه بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە بود. وی هم اکنون در بند پویش زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩) از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی ”سعیدی“ بە اتهام ” بغی و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران“ بە اعدام و ١٣ سال حبس محکوم  شد و این حکم در تاریخ ١٣ آذر ماه همان سال رسما بە وی ابلاغ شدە بود.

هەنگاو پیشتر بە عنوان اولین منبع خبر صدور حکم اعدام برای این جوان اهل بانە را منتشر نمودە بود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian