همکار محترم جناب آقای رضا شایگان از دست دادن ورزشکار و قهرمان ملی تأثیر بسزایی در محیط ورزش و جامعه خواهد داشت.

همکار محترم جناب آقای رضا شایگان از دست دادن ورزشکار و قهرمان ملی تأثیر بسزایی در محیط ورزش و جامعه خواهد داشت. ضایعه فوت نابهنگام برادر گرامی شما ورزشکار و قهرمان ملی زنده نام مهدی شایگان عضو تیم پایگاه امداد و نجات دربند، در راه صعود به علم کوه، به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
EnglishGermanPersian