هشدار جامعه جهانی بهایی: بهاییان ایران تحت «شدیدترین حملات سازمان‌دهی شده» قرار دارند

دفتر مستقر در سازمان ملل جامعه جهانی بهایی می‌گوید، در ایران تنها در ماه ژوئن ۴۴ شهروند بهایی بازداشت، محاکمه و یا زندانی شده‌اند و «صدها نفر دیگر در انتظار احضار به دادگاه یا آغاز دوران حبس خود هستند.»
EnglishGermanPersian