نوکیشان مسیحی، مصلوب دولت جمهوری اسلامی ایران، اطلاعیه ۱۴۶۹

سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد که بر حق ذاتی هر فرد مبنی بر تغییر و انتخاب دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای افراد …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian