نظام پزشکی: در سال‌های آینده دیگر پزشک نخواهیم داشت

رئیس سازمان نظام پزشکی در ایران گفت: با توجه به شرایط موجود، خطر عقبگرد به ۴۰ سال پیش و استفاده از پزشکان خارجی در کمین است.

محمد رئیس‌زاده، در همایش ملی روز پزشک در همدان، با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ما در حوزه دانش و فناوری، جامعه پزشکی کشور، داروسازی و دندانپزشکی و غیره، بسیار مطلوب است، اظهار داشت: اما در عرصه زیر ساخت‌های ارائه خدمات سلامت و بهداشت و اقتصاد دچار نقص هستیم.

وی با گلایه از اینکه نقصان حوزه ارائه خدمات درحوزه بهداشت و درمان را پای پزشکان‌می‌نویسند، تصریح کرد: کسانی که قوانین و اسناد بالا دستی را به درستی اجرا نمی‌کنند، مطالبه گر شده و جامعه پزشکی را بدهکار می‌دانند.

رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در موقعیت‌های مختلف، دولت و مجلس قوانین و اسناد را به درستی اجرا نکردند، عنوان کرد: این موضوع سبب ایجاد نقایصی در ارائه خدمات به مردم شده است.

رئیس‌زاده با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های نادرست همکاران ما را به سمت مسیرهای خلاف سوق می‌دهد، اظهار داشت: اگر بیمه‌ها ساختار سالمی داشته باشند، پرداخت‌ها به موقع انجام شود و تعرفه‌ها واقعی شود، آن وقت درصد اندکی که انحراف دارند هم درست کار خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های نادرست، جوانان جامعه پزشکی را نا امید کرده و منجر به سیل مهاجرت و انصراف از پزشکی خواهد کرد، عنوان کرد: پزشکان ما رغبتی برای تحصیل در دوره‌های تخصص و فوق تخصص ندارند. نتیجه این اتفاق این است که در سال‌های آینده پزشک نخواهیم داشت.

رئیس زاده با بیان اینکه در بسیاری از رشته‌های ضروری جراح و پزشک متخصص نداریم‌، گفت: اگر به همین روال پیش برود، مجبور خواهیم شد بیماران را برای مداوا به خارج از کشور بفرستیم یا عقبگرد داشته باشیم و پزشکان خارجی‌ به کشور بیاوریم.

وی با تاکید بر اینکه بزرگترین‌نگرانی ما برای آینده کشور است، گفت: در این زمان عقبگرد 40 ساله را با آمار و ارقام هشدار می‌دهیم.

رئیس سازمان‌ نظام پزشکی با اشاره به اینکه اگر ما پیشنهاد دهیم متهم‌ به تعارض منافع می‌شویم، تصریح کرد: بنابراین ما با توجه به شرایط موجود، فقط هشدارها را می‌دهیم.

رئیس زاده با بیان اینکه گرایش به رشته جراحی قلب کاهش چشمگیری داشته و متقاضی ندارد، گفت: امسال رشته جراحی اطفال فقط دو نفر فارغ التحصیل داشته است.

EnglishGermanPersian