نام انسانمداری چون خیام، بر ماهواره ضدانسانی خامنه‌ای

از فیس بوک شکوه میرزادگی

نام انسانمداری چون خیام، بر ماهواره ای ضد انسانی و مشکوک

در پی خلوت شدن مناطق مذهبی و استقبال کم نظیر ایرانیان از محوطه های تاریخی و ایرانی، در چند سال گذشته، به ویژه در آغاز سال ایرانی، حکومت همه تلاش خود را به کارمی برد تا محوطه های تاریخی و فرهنگی را (که سال ها ازآن ها به عنوان جایگاه طاغوت نام می برد و قصد ویران کردنش را داشت) اسلامی کند. از آرامگاه حافظ گرفته، که تبدیل به برگزاری نمازها و برنامه های شیعی می شود و تا محوطه های تاریخی چون تخت جمشید که عکس های خمینی و خامنه ای را بر ستون هایش می چسبانند و انبوهی آخوند شیرینی به دست، تبرک گو را میان مردم می فرستند. و خوشبختانه در هر کجایی نشانه هایی از این جماعت ضد ایرانی بوده، بیشتر مردمان با واکنش هایی هوشیارانه و آرام راه خودشان را از آنجا جدا کرده اند.

حالا مدتی هم هست که به موشک ها و ماهواره های خود که تا چند سال پیش نام هایی چون قدر، عاشورا، فجر، مصباح، قیام، و حاج قاسم و غیره داشتند، نام هایی چون امید و نوید و سینا و حالا هم خیام داده اند. تا همانطور که حاج قاسم را مدتی به عنوان «سربازی ملی که پاسدار مرزهای ایران است» به خورد برخی از مردمان ناآگاه دادند، حالا هم بگویند این موشک ها و ماهواره ها علمی و برای پیشرفت ایران و ایرانی ست.

اگر چه این نوع تبلیغات دروغین نشاندهنده ترس و نگرانی آن ها از دور شدن هر چه بیشتر ایرانیان از حکومتی مذهبی از یک سو و گرایشات وطن دوستانه و انسانمدارانه آن ها از سویی دیگر است، در واقع آن ها می خواهند با این ترقند و دروغ، ماهواره ای را که ساخت کشوری جنگ طلب و متجاوز چون روسیه است، و همه جا از آن به عنوان وسیله ای برای جاسوسی ذکر کرده اند، به عنوان ساخت ایران به خورد مردم بدهند و با نام خیام، این واقعیت را از ذهن ها دور کنند، که کار این نوع موشک ها و ماهواره ها «با قابلیتی چشمگیر و خطرناک» در دست های حکومتی ضدبشری و ویرانگر در نهایت به زیان ایران و ایرانی تمام خواهد شد.

با همه ی این ها، حداقل آن ها که خیام را می شناسند، این «رندی» را دارند که چون او با نگاهی عاقل اندر سفیه به این حکومت نگاه کنند و رباعیاتی از خیام را بخوانند، که بیشترین و بهترین دهن کجی ها به این حکومت دروغگو و حیله گر است.

EnglishGermanPersian