موج سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران؛ بازداشت بهاییان و نوکیشان مسیحی 

فعالان حقوق بشر از موج جدید بازداشت اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف خبر داده‌اند.
EnglishGermanPersian