موج جدید فشارها بر بهائیان در ایران؛ بازداشت ۶۴ بهائی در ۵۰ روز گذشته

جامعه جهانی بهائی روز پنجشنبه ۳۰ تیر با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت پرشمار بهائیان در ایران طی روزهای گذشته به شدت انتقاد کرد و آن را نشانه تشدید «کارزار سیستماتیک» جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهائی دانست.
EnglishGermanPersian