موج جدید سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران؛ بازداشت پرشمار بهاییان

در ادامه موج جدید بازداشت اقلیت‌های مذهبی در ایران، سه شهروند بهایی به نام‌های نعمت الله شادپور، نیما شادپور، و شفیق اسلامی در یزد بازداشت شدند.
EnglishGermanPersian