منوچهر بختیاری به‌دنبال انتقال به انفرادی اعتصاب غذا کرد

یک نهاد حقوق بشری از انتقال منوچهر بختیاری به سلول انفرادی در ندامتگاه مرکزی کرج خبر داد و به نقل از منبع مطلع نوشت، او با وجود بیماری‌های حاد به اعتصاب غذای خود ادامه داده‌است.
EnglishGermanPersian