مخالفت دادستان بوکان با آزادی با پابند فاطمه داوند

زندان مرکزی ارومیه؛اعتصاب غذای فاطمه داوند از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان۹۸

علی‌رغم موافقت مسئولین زندان ارومیه دادستان بوکان با آزادی با پابند فاطمه داوند مخالفت می‌کند.

طی روزهای گذشته، طی روزهای گذشته، دادستان بوکان با آزادی با پابند فاطمه داوند از بازداشت شدگان آبان‌ماه ۹۸ جهت سپری نمودن باقیمانده ایام حبس مخالفت نموده‌ است.

به گفته یک منبع مطلع، ”مخالفت دادستان در حالی است که مسئولین زندان مرکزی ارومیه با آزادی با پابند فاطمه داوند موافقت کرده‌اند، اما دادستان بوکان گفته است که فعلاً برای آزادی وی زود است“.

فاطمە داوند ۴٢ سالە و مادر سە فرزند، روز شنبە ٢۵ آبان ٩٨ (١۶ نوامبر ٢٠٢٠)، در حین اعتراضات مردمی بوکان بە افزایش نرخ بنزین از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شد. وی پس از ٢٠ روز بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

این زن زندانی اوایل فصل بهار و هم زمان با شیوع بیماری کرونا پس از ۴ ماه حبس با وثیقە سنگین یک میلیارد تومانی موقتا و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.

فاطمە داوند ابتدا در تاریخ ١٧ بهمن ماه سال ١٣٩٨ از سوی شعبە ١٠٣ دادگاه کیفری ٢ شهرستان بوکان محاکمە و بە اتهام ”بر هم زدن نظم و آسایش عمومی“ بە تحمل پنج ماه حبس و ٣٠ ضربە شلاق محکوم شد.

وی همچنین در تاریخ ٢٣ اردیبهشت ماه امسال نیز، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە ریاست قاضی ”جواد غلامی“ محاکمە و بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ بە اشد مجازات یعنی پنج سال حبس محکوم شدە است.

فاطمە داوند نهایتاً روز چهارشنبە ١۵ تیر ٩٩ (۵ آگوست ٢٠٢٠) جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٣ سال و ٩ ماهە خود بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که فاطمە داوند ۴ ماه بازداشت بودە و این مدت برای وی محسوب نشدە است. از آنجایی که وی تسلیم بە رای قاضی شدە است، حکم ۵ سال حبس وی بە ٣ سال و ٩ ماه کاهش یافتە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian