محمد سلیمی جهت اجرای حکم حبس به زندان سقز منتقل شد


روز شنبه بیست و دوم مردادماه، محمد سلیمی، شهروند اهل سقز جهت اجرای حکم حبس به زندان این شهرستان منتقل شد.

این شهروند پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب سقز بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شده است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری، آقای سلیمی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی “جواد مصطفایی” به اتهام “تبلیغ و عضویت یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” به ١١ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

بعدها حکم این شهروند در دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس تعلیقی و دو ماه و ٢٣ روز حبس تعزیری کاهش یافته بود.

محمد سلیمی روز سه‌شنبه نوزدهم بهمن‌ماه ١۴٠٠ بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازداشت جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود و روز چهارشنبه هفدهم فروردین‌ماه سال جاری با تودیع قرار کفالت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد.

– 23 مرداد 1401کوردپا

EnglishGermanPersian