محرومیت مژگان کاوسی فعال حوزه حقوق زبانی و اتنیکی از دریافت پاسپورت با مخالفت همسرش

هەنگاو

محرومیت مژگان کاوسی فعال حوزه حقوق زبانی و اتنیکی  از دریافت پاسپورت با مخالفت همسرش

مژگان کاوسی زندانی سیاسی پیشین علی رغم رفع ممنوع الخروجیش، جهت دریافت پاسپورت با مانع جدی از سوی همسرش روبروست.

بر طبق تحقیقات هەنگاو، مژگان کاوسی زندانی سیاسی پیشین، پژوهشگر و فعال حقوق اتنیکی، پس از طی کردن ٢١ ماه حبس از زندان آزاد شد، او اما پس از مراجعە بە مراکز صدور پاسپورت با ممنوع‌الخروجی از ایران و عدم اجازە دریافت گذرنامە روبرو شد.

بنابر ویدیویی کە مژگان کاووسی پیشتر منتشر کردە است، بە مدت یک سال و زمانی کە بە مرخصی استعلاجی کرونا آمدە بود، از سوی قاضی ممنوع‌الخروج شدە و در حال حاضر تاریخ این ممنوع الخروجی پایان یافتە است، مژگان کاووسی تلاش دارد جهت اخذ گذرنامە اقدام کردە تا بتواند بە صورت قانونی و رسمی در سمینارها و کنفرانس‌هایی علمی، فرهنگی و هنری کە در خارج از ایران برگزار و از وی بە عنوان پژوهشگر میهمان دعوت می‌شود، شرکت نماید.

ماده ۱۸ قانون گذرنامه در مورد اجازه خروج از کشور زنان متاهل می‌گوید صدور گذرنامه و پاسپورت برای زنان متاهل نیاز به اجازه همسر دارد، در همین راستا خانم مژگان کاوسی برای دریافت پاسپورت جدید نیاز بە اجازە رسمی همسرشان در دفترخانە دارد کە بنابر اطلاع هەنگاو همسرش از این امر امتناع می‌ورزد.

طبق تحقیقات هەنگاو، همسر خانم مژگان کاوسی کە هویتشان نزد هەنگاو محفوظ است، معتقدند کە دریافت پاسپورت بە معنای سفر بە اروپا و سفر بە اروپا بە معنای جدایی و ترک زندگی از سوی مژگان خواهد بود و بە همین دلیل حق سفر و دریافت گذرنامە را از خانم کاوسی سلب کردە است.

لازم به یاداوری است مژگان کاوسی بارها اعلام کردە کە قصد پناهندگی و ترک دائمی کشور را ندارد.

گفتنیست که مژگان کاوسی، فعال اتنیکی کُرد و اهل کلاردشت روز چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ (۵ ژانویه ۲۰۲۲) پس از سپری نمودن ۲۱ ماه از دوران محکومیت دو ساله خود از زندان کچوئی کرج به مرخصی وصل به آزادی اعزام شد. وی پیشتر به ۳ سال حبس محکوم شده بود که این حکم بعدها به ۲ سال حبس تقلیل یافته بود.

EnglishGermanPersian