قطع حقوق و اخراج نعمت احمدی، حقوقدان، از دانشگاه آزاد تهران 

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، حقوقدان و استاد دانشگاه، روز پنجشنبه ۲۶ خرداد از اخراج خود از واحد مرکز دانشگاه آزاد تهران خبر داد.
EnglishGermanPersian