فیلم؛ پدر و پسر بانوی جان باخته بر سر مزار او سرود ای ایران را…

پدر و پسر زنده یاد شیرین علیزاده در آستانه عید نروز بر سر مزار او سرود «ای ایران» را همخوانی کردند. شیرین علیزاده خوانساری از جانباختگان اعتراضات بود که در روز ٣١ شهریور در حال سفر در استان مازندران به ضرب گلوله مزدوران خامنه ای کشته شد.
EnglishGermanPersian