فیلم؛ هموطنی از انزلی: تف تو روحتون تالاب خشک شد

هموطنی که ویدئو را تهیه کرده، با اعتراض می‌گوید: تالاب آبکنار انزلی که پیشتر سه متر عمق ‌داشت و محل صیادی و امرار معاش مردم بود، با هدف ساخت و سازهای غیرمجاز خشکانده شده است. تصرف اراضی و ساخت و ساز در حریم آن سبب نابودی حیات این منطقه شده است.
EnglishGermanPersian