فیلم؛ لکه‌‌های خون سلمان رشدی روی دیوار محل سخنرانی

یک خبرنگار شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس، به نقل از یکی از اقوامش که در محل سخنرانی سلمان رشدی حضور داشته گفت که مهاجم، چندین ضربه به این نویسنده زده است.

سلمان رشدی هنگام حمله بر روی یک صندلی نشسته بود. خون سلمان رشدی بر روی اسکرینی که پشت سر این نویسنده قرار داشت نیز پاشیده شد. (فیلم زیر)

موسسه «شوتاکوا» که حمله به سلمان رشدی در آنجا اتفاق افتاد از همگان خواست تا برای بهبود حال او و همچنین هنری ریز که او نیز بر روی صحنه مجروح شده، دعا کنند.

هنری ریز کسی بود که بر روی صحنه در کنار سلمان رشدی نشسته بود و قرار بود که با او در حضور مخاطبان، مصاحبه کند. او نیز از ناحیه سر آسیب دیده است. اما گزارش‌ها حاکی است که وضعیت او وخیم نیست.

EnglishGermanPersian