فیلم؛ رشدی: مهاجرانی می‌ تواند تحت تعقیب قرار بگیرد

حمایت عطاء‌الله مهاجرانی، وزیر ارشاد پیشین ایران از فتوای خمینی درباره ارتداد و قتل رشدی بحث‌برانگیز شده. او که سال‌هاست در لندن زندگی می‌کند در کتابی با نام نقد توطئه آیات شیطانی، به نام نقد این کتاب، فتوای قتل نویسنده کتاب آیات شیطانی را توجیه کرده است.
EnglishGermanPersian