فیلم؛ تفاوت سیل در ایران و آمریکا در اخبار صدا و سیما

ویدئویی طنز از تفاوت سیل در ایران و آمریکا از نظر اخبار صداوسیما
EnglishGermanPersian