فیلم؛ تخریب بخش اعظمی از بافت تاریخی یزد در اثر سیل

سیل و سیلاب در یزد به مناطق مسکونی صدمات زیادی وارد کرد. از جمله بخش اعظمی از بافت تاریخی یزد فرو ریخته است. (فیلم زیر)

سیل یزد همچنین باعث فرونشست برخی مناطق شده است. فاضلاب شهری وارد خیابان‌ها شده و خیابان‌ها مملو از آب است. جوی های زه کشی شده تحمل این حجم از آب را ندارند. و آب از طریق زه کشی ها به خیابانهای دیگر منتقل می‌شود.

EnglishGermanPersian