فیلم؛ به گوش‌های این بزعاله آیات قرآن فوت می‌ کنند: ببینید

بزغاله‌ای با گوش‌های نیم‌متری؛ بر آن آیات قرآن فوت می‌کنیم تا از چشم بد در امان بماند

یک بزغاله با گوش‌های‌ دراز در پاکستان برای خودش به یک ستاره تبدیل شده است. طول گوش‌های «سیمبا» که یک ماه پیش در شهر کراچی متولد شد به ۵۴ سانتی‌متر می‌رسد.

پرورش دهنده این بز می‌گوید: «سیمبا در یک ماهی که به دنیا آمده کلی معروف شده است و من از هم به خاطر او نام و نشانی به دست آورده‌ام.»

به گزارش یورونیوز، صاحب این بزغاله برای اینکه او از چشم بد در امان بماند می‌گوید: «آیات قرآن را می خوانیم و بر آن فوت می‌کنیم تا از چشم بد در امان بماند. طبق سنت دیرینه‌ای که از بزرگانمان به ارث برده‌ایم، نخ سیاه‌رنگی دور گردن او بسته‌ایم که که روی آن آیات قرآن نوشته شده است.»

EnglishGermanPersian