فیلم؛ بایدن: یک علامت از کار افتاده روی جو قرار دهید!

کارکنان کاخ سفید در اقدامی برای جلوگیری از گاف‌های بیشتر بایدن تمام کارهایی که قرار است او در یک نشست انجام دهد، حتی نشستن روی صندلی و تشکر از حاضرین را برای وی روی یک برگه کاغذ نوشته‌اند.

کاربری نوشته است: یک علامت از کار افتاده روی جو قرار دهید و خیال خودتان را راحت کنید!

EnglishGermanPersian