فیلم؛ ایران: وقتی یک شارلاتان بیسواد تاریخ دان می شود

فیلم زیر: روایت غلط و بی‌اساس ضرغامی از مجسمه هرکول در مجموعه بیستون کرمانشاه و توهین او به راهنما‌یان گردشگری را ببینید

“اومده اینجا، لشگر اسکندر، دیده کرمانشاه همه پهلوانن، اینم برای اینکه کم نیاره یه مجسمه «هرکول» زده گفته آقا ما هم هستیم؛ اینو راهنماهای ما باید بگن که عمرا این چیزا رو بلد نیستن بگن.”

مهدی شادکام، پژوهشگر مطالعات ایرانشناختی و میراث فرهنگی با انتشار این ویدیو به اظهارات ضرغامی وزیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واکنش نشان داد و نوشت: «بله بلد نیستند، چون این مجسمه برای دوره سلوکی-اشکانی است و حدودا ۱۵۰ سال بعد از حمله اسکندر ساخته شده است.»

زمان ساخت مجسمه سال آنطور که در کتیبه آن ذکر شده ۱۵۳ قبل از میلاد است. این تاریخ با اواسط سلطنت مهرداد اول اشکانی (اشک نهم ۱۳۶–۱۷۴ ق. م) منطبق می‌باشد. نام سازنده این مجسمه «امن کل» و احتمالاً از فرماندهانان محلی است. زمان ساخت این مجسمه با فتح ماد توسط اشکانیان همزمان است.

EnglishGermanPersian