فریدم هاووس محکومیت نوری در دادگاه سوئد را ستود

فریدم هاووس محکومیت تاریخی حمید نوری در دادگاه سوئد را ستود

فریدم هاووس آمریکا با تحسین محکومیت تاریخی حمید نوری در دادگاه سوئد در توئیتی نوشت: «ما محکومیت تاریخی دادگاه سوئد در مورد [حمید نوری] یک مقام سابق ایرانی را به‌دلیل اعدام‌های وحشتناک مخالفان سیاسی در سال۱۹۸۸ تحسین می‌کنیم. صلاحیت جهانی یک ابزار کارآ در بسته ابزار برای مورد حسابرسی قرار دادن ناقضان حقوق‌بشر برای اعمالشان است.»

EnglishGermanPersian