فراخوان ویژه جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان

فراخوان ویژه جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان در تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۲۲ ساعت ۱۷۰۰
EnglishGermanPersian